„„Namiesto slova „neviem“ používame „zatiaľ neviem.““

—  Bill Gates

Posledná aktualizácia 24. jún 2020. História
Témy
slovo
Bill Gates fotka
Bill Gates21
americký priemyselník a filantrop 1955

Podobné citáty

Dwight D. Eisenhower fotka
William Faulkner fotka
Ferenc Móra fotka
Dante Alighieri fotka

„Slovo je dobrý nástroj, len treba vedieť na ňom hrať.“

—  Andrej Plavka československý básnik a spisovateľ 1907 - 1982

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Henri Barbusse fotka
Samuel Butler fotka
John Green fotka
Jean Nicolas Arthur Rimbaud fotka
Gabriel Laub fotka
Friedrich Nietzsche fotka
Robert Lembke fotka
John Green fotka
Aldous Huxley fotka

„Slová sa môžu podobať röntgenovým lúčom. Ak sa používajú náležite, môžu preniknúť hocičím.“

—  Aldous Huxley anglický spisovateľ 1894 - 1963

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Robert Kiyosaki fotka
Tomáš Kempenský fotka
Jeff Bezos fotka
Frank Thiess fotka
Alfred De Musset fotka

„Ako málo miluje ten, kto môže povedať, aké slová používa jeho milá, aby mu vyznala svoju lásku.“

—  Alfred De Musset francúzsky spisovateľ 1810 - 1857

Varianta: Málo miluje ten, kto môže povedať, aké slová používa jeho milá, aby mu vyznala lásku.

Súvisiace témy