„Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Gotthold Ephraim Lessing fotka
Gotthold Ephraim Lessing43
spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Podobné citáty

František Vymazal fotka
Anatole France fotka
Jan Werich fotka
Georg Wilhelm Friedrich Hegel fotka
Theodor Haecker fotka

„Človeka merajú podľa jeho lásky.“

—  Theodor Haecker nemecký spisovateľ 1879 - 1945

Prisudzované výroky

Viktor Frankl fotka
Constantin Brancusi fotka
Christian Friedrich Hebbel fotka
Romano Guardini fotka
Henry David Thoreau fotka
Victor Hugo fotka
Henri Bergson fotka

„Človek má na to, aby si zjednodušil život, vynaložiť rovnaké úsilie, aké vynakladá, keď si ho komplikuje.“

—  Henri Bergson francúzsky filozof 1859 - 1941

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Warren Buffet fotka

„Ak niečo nestojí za námahu, tak nemá zmysel to robiť dobre.“

—  Warren Buffet americký priemyselník, investor a filantrop 1930

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Reader's Digest Výber, apríl 1996, s. 5

Adam Smith fotka

„Bohatstvo človeka sa meria tým, koľko si môže požičať.“

—  Adam Smith škótsky morálny filozof a politický ekonóm 1723 - 1790

Jacques Bénigne Bossuet fotka
Christopher Morley fotka
Auguste Rodin fotka
Molière fotka

„Veci majú len tú hodnotu, ktorú im človek prepožičia.“

—  Molière francúzsky dramatik a herec 1622 - 1673

Prisudzované výroky

Thomas Alva Edison fotka
Zig Ziglar fotka

Súvisiace témy