„Každý deň si dávam dve otázky. Komu slúžim a čo mám robiť.“

— Natália Furman

Podobné citáty