„Kristus Pán sa nám javí ako vzor a sila pre každý vek človeka a pre každú situáciu. Čím užšie sa vierou spojíte s Pánom Ježišom ako jednotlivci i ako národ, tým lepšie zvládnete všetky situácie života.“

—  Ján Pavol II.

 Ján Pavol II. photo
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld photo
Dwayne Johnson photo
Reklama
Jan Werich photo
Ján XXIII. photo
 Tereza z Avily photo
David Hume photo
 Benedikt XVI. photo
Reklama
Jan Amos Komenský photo

„Človek mieni, Pán Boh mení.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Oscar Wilde photo
Josemaría Escrivá de Balaguer photo
Steve Jobs photo
Reklama
 Ján Pavol I. photo
Vincent de Paul photo
 Benedikt XVI. photo
 Dalajláma photo
Ďalšie