Človek: tvor, ktorý bol stvorený na konci týždňa, kedy Boh bol už unavený.

—  Mark Twain
Podobné citáty