Mierou lásky je milovať bez miery.

—  Aurelius Augustinus
Podobné citáty