„Počúvaj pozorne slová múdreho človeka aj vtedy, keď jeho skutky nezodpovedajú jeho učeniu.“

—  Saadí

Posledná aktualizácia 18. január 2019. História
Saadí fotka
Saadí19
perzský básnik 1210 - 1291

Podobné citáty

Konfucius fotka
Johann Kaspar Lavater fotka
Lao-c' fotka
Mircea Eliade fotka
Konfucius fotka
Gabriel Laub fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Michel De Montaigne fotka
Anton Srholec fotka

„Nikoho nekritizuj a nesúď. Každý si bude zodpovedať za svoje skutky. Mlč a pracuj na sebe. Cirkev vždy držali svätci a nie reformátori.“

—  Anton Srholec slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 - 2016

Prisudzované výroky
Zdroj: [42]

Božena Němcová fotka
Romano Guardini fotka
Bertrand Russell fotka
Gabriel Laub fotka

„Sme múdri. Ale len vtedy, keď to nepotrebujeme.“

—  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

Súvisiace témy