Alexi Alexejev citáty

8   0

Alexi Alexejev

Nemáme overenie totožnosti tohto autora, nemusí sa jednať o slávnu osobu.

Alexi Alexejev - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Alexi Alexejev


„Novinka nábytkárov - nemanželská posteľ.“

„Človek je tvor veľmi silný, znesie toľko pochvál.“


„Škola je zodpovedná za zle vychované deti. Rodičom patrí zásluha za deti dobre vychované.“

„Poukazujte na slabé stránky svojich kolegov, o svojich silných stránkach vedia aj sami.“

„Spomedzi tých, ktorí pracujú ako vedia, nie všetci vedia, čo robia.“

„Ó, pravidlo, vieš koľko výnimiek sme z teba urobili?“

„Veľmi úprimne sa vám priznám, moja pravda je lepšia, ako vaša.“

„Medzi slovami a skutkami najčastejšie stojí človek.“