„Spomedzi tých, ktorí pracujú ako vedia, nie všetci vedia, čo robia.“

— Alexi Alexejev

Reklama

Podobné citáty

Jiří Žáček foto

„Všetci vieme, ako vychovávať cudzie deti.“

— Jiří Žáček český básnik, prekladateľ a spisovateľ 1945

John Lennon foto
Reklama
Walt Disney foto

„Ak o tom viete snívať, dokážete to robiť.“

— Walt Disney americký filmový režisér a scenárista 1901 - 1966

Albert Einstein foto
Citát „Vždy chcem vedieť všetko o svojich nových priateľoch a nič o tých starých.“
Oscar Wilde foto
 Matka Tereza foto
Erich Maria Remarque foto
Charles Caleb Colton foto
Reklama
 Sókratés foto
 Platón foto
Marcel Achard foto
Pablo Picasso foto
Reklama
 Platón foto
Abraham Lincoln foto
Andrej Dermek foto
Vladimír Iljič Lenin foto
Ďalší