„O našu lepšiu budúcnosť sa starajú politici, o lepšiu minulosť historici a o lepšiu prítomnosť novinári.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Žarko Petan fotka
Žarko Petan78
slovinský spisovateľ a režisér 1929 - 2014

Podobné citáty

Novalis fotka
Leo Buscaglia fotka
Marcel Pagnol fotka
Jean Paul fotka
Joseph Joubert fotka
Citát „Pohľad do minulosti je niekedy najlepším sprievodcom do budúcnosti.“
Citát „Ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom. Preto toľko túžia po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s prítomnosťou.“
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Ján XXIII. fotka
Žarko Petan fotka
Aurelius Augustinus fotka
Graham Greene fotka
Maya Angelou fotka
Gustave Flaubert fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Jean Paul fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

Súvisiace témy