„O našu lepšiu budúcnosť sa starajú politici, o lepšiu minulosť historici a o lepšiu prítomnosť novinári.“

Žarko Petan fotka
Žarko Petan78
slovinský spisovateľ a režisér 1929 - 2014

Podobné citáty

Novalis fotka
Leo Buscaglia fotka
Marcel Pagnol fotka
Jean Paul fotka
Joseph Joubert fotka
Citát „Pohľad do minulosti je niekedy najlepším sprievodcom do budúcnosti.“
Jan Procházka fotka
Achille Gregor fotka
Citát „Ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom. Preto toľko túžia po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s prítomnosťou.“
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Ján XXIII. fotka
Žarko Petan fotka
Aurelius Augustinus fotka
Graham Greene fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Gustave Flaubert fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Milan Růžička fotka
George Orwell fotka

„Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

Obsiahnuté v románe 1984
Potvrdené výroky

Jean Paul fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x