„Ľuďom sa takmer nikdy nedarí byť šťastnými, pretože stále vidia minulosť lepšiu ako bola, prítomnosť horšiu ako je a budúcnosť ružovejšiu, ako bude.“

Posledná aktualizácia 26. apríl 2019. História
Marcel Pagnol fotka
Marcel Pagnol10
románopisec, dramatik a filmár z Francúzska 1895 - 1974

Podobné citáty

Leo Buscaglia fotka
Novalis fotka
Žarko Petan fotka
Žarko Petan fotka
Fidel Castro fotka
Aurelius Augustinus fotka
Citát „Ružová budúcnosť sa najlepšie sľubuje farboslepým.“
Jean Paul fotka
Georges Braque fotka
Citát „Ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom. Preto toľko túžia po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s prítomnosťou.“
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Joseph Joubert fotka
Jean Paul fotka
Blaise Pascal fotka

„Minulosť a prítomnosť sú našimi prostriedkami, jedine budúcnosť je naším cieľom.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Marcus Tullius Cicero fotka
Albert Einstein fotka
Gustave Flaubert fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Súvisiace témy