„Ľuďom sa takmer nikdy nedarí byť šťastnými, pretože stále vidia minulosť lepšiu ako bola, prítomnosť horšiu ako je a budúcnosť ružovejšiu, ako bude.“

Posledná aktualizácia 26. apríl 2019. História
Marcel Pagnol fotka
Marcel Pagnol10
románopisec, dramatik a filmár z Francúzska 1895 - 1974

Podobné citáty

Leo Buscaglia fotka
Novalis fotka
Žarko Petan fotka
Fidel Castro fotka
Žarko Petan fotka
Aurelius Augustinus fotka
Citát „Ružová budúcnosť sa najlepšie sľubuje farboslepým.“
Jean Paul fotka
Georges Braque fotka
Citát „Ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom. Preto toľko túžia po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s prítomnosťou.“
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Gustave Flaubert fotka
Maya Angelou fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

George Orwell fotka

„Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

Obsiahnuté v románe 1984
Potvrdené výroky

Joseph Joubert fotka
Jean Paul fotka

Súvisiace témy