„Kto sa chce starať o budúcnosť, musí prijímať minulosť s úctou a prítomnosť s nedôverou.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Joseph Joubert fotka
Joseph Joubert24
francúzsky moralista a esejista 1754 - 1824

Podobné citáty

Žarko Petan fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Žarko Petan fotka
Aurelius Augustinus fotka
Jean Paul fotka
Alain fotka
Chiara Lubich fotka
Novalis fotka
Maya Angelou fotka
Gustave Flaubert fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Jean Paul fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Blaise Pascal fotka

„Minulosť a prítomnosť sú našimi prostriedkami, jedine budúcnosť je naším cieľom.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Albert Einstein fotka
George Orwell fotka

„Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

Obsiahnuté v románe 1984
Potvrdené výroky

Súvisiace témy