„Každý čin motivovaný láskou rozvíja milujúceho i vtedy, keď jeho cieľom je rozvoj niekoho iného.“

— Morgan Scott Peck

Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck82
americký psychiater 1936 - 2005

Podobné citáty