„Život je príliš krátky a čas, ktorý stratíme zívaním sa nám nikdy nevráti.“

Posledná aktualizácia 4. máj 2021. Histórie
Témy
nečas, čas
Albert Einstein fotka
Albert Einstein258
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Stendhal fotka
Albert Camus fotka
Maro Publius Vergilius fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Krátky čas života je dostatočne dlhý k dobrému a častnému životu.
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

John Ruskin fotka

„Stratený čas nikdy nevrátiš, spáchané zlo nikdy nenapravíš.“

—  John Ruskin anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900

Prisudzované výroky

Anton Pavlovič Čechov fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Henry David Thoreau fotka
Molière fotka
Henri Fréderic Amiel fotka
Citát „Daktorí ľudia sú ako šlágre, sú populárni iba krátky čas.“
François de La  Rochefoucauld fotka
Albert Einstein fotka
Swami Vivekananda fotka
Aristofanés fotka
Terry Pratchett fotka
Mladší Plinius fotka

Súvisiace témy