„Bez lásky je človek živočích pod svoju úroveň.“

—  Aischylos

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Aischylos fotka
Aischylos20
staroveký aténsky dramatik -525 - -456 pred n. l.

Podobné citáty

Vladimir Sergejevič Soloviov fotka

„Láska je pre človeka zatiaľ tým, čím bol rozum pre svet živočíchov: existuje vo svojich zárodkoch alebo dispozíciach, nie však ešte v skutočnosti.“

—  Vladimir Sergejevič Soloviov 1853 - 1900

Potvrdené výroky
Zdroj: SOLOVJOV, Vladimír: Smysl lásky in TENACE, Michelina: Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000. 241 s. (Studie; zv. 8.) ISBN 80-86045-55-2. S. 194.

Adam Smith fotka

„Človek je živočích, ktorý obchoduje …“

—  Adam Smith škótsky morálny filozof a politický ekonóm 1723 - 1790

Platón fotka

„Človek je dvojnohý neoperený živočích.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Jean Paul fotka
Benjamin Franklin fotka

„Človek: Živočích vyrábajúci nástroje.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Immanuel Kant fotka
Anaxagorás fotka

„Človek je jediný živočích, ktorý musí pracovať, lebo má ruky.“

—  Anaxagorás staroveký grécky filozof -500 - -428 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

John Steinbeck fotka
Jan Kollár fotka

„Vezmi mu slobodu a už nie je človekom, ale poľným živočíchom.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Aristoteles fotka

„Anaxagoras učí, že človek je najrozumnejší zo všetkých živočíchov, pretože má ruky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Tento preklad čaká na revíziu. Je preklad správne?
Geogra Carlin fotka
Thomas Carlyle fotka
Citát „Zo všetkých živočíchov len človek sa vie smiať, hoci má na to najmenej dôvodov.“
Ernest Hemingway fotka
Anatole France fotka
Citát „Nikdy sa nehádajte s hlúpymi ľuďmi, stiahnu vás na svoju úroveň a potom vás porazia skúsenosťami.“
Mark Twain fotka

Súvisiace témy