„Šťastie je to jediné, čo môžeme dávať bez toho, aby sme ho mali.“

—  Homér

 Homér photo
Homér26
staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea 750
Reklama

Podobné citáty

Jean Anouilh photo
Christopher Morley photo
Reklama
René Descartes photo
Jane Austen photo
William Shakespeare photo
Jon Zborsk photo

„Nemá zásluhy ten, kto nemá šťastia.“

— Jon Zborsk slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1812 - 1876

Miroslav Schlesinger photo
Blaise Pascal photo

„Šťastie je nádherné: čím viac sa rozdáva, tým viac ho máme.“

— Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Reklama
Jean de La Bruyere photo
Wolfram von Eschenbach photo
George Bernard Shaw photo
Reklama
Mark Twain photo
Marlene Dietrich photo
Immanuel Kant photo
Adalbert Ludwig Balling photo
Ďalšie