Sklamanie neodradí ženu od lásky, len si vyžaduje časový odstup, aby sa z neho spamätala.

—  Oliver Wendell Holmes
Podobné citáty