„Sklamanie neodradí ženu od lásky, len si vyžaduje časový odstup, aby sa z neho spamätala.“

— Oliver Wendell Holmes

Oliver Wendell Holmes foto
Oliver Wendell Holmes10
básnik, esejista, lekár 1809 - 1894

Podobné citáty

Ďalší