Malé lásky prinášajú časom len ľahostajnosť, veľké sklamanie.

—  Robert Desnos
Podobné citáty