„Malé lásky prinášajú časom len ľahostajnosť, veľké sklamanie.“

— Robert Desnos

Robert Desnos foto
Robert Desnos7
francúzsky spisovateľ 1900 - 1945

Podobné citáty

Ďalší