Nie šťastie, ale sklamanie vás učí spoznávať lásku.

—  Charles Baudelaire
Podobné citáty