„Nie šťastie, ale sklamanie vás učí spoznávať lásku.“

Charles Baudelaire fotka
Charles Baudelaire44
francúzsky básnik 1821 - 1867
Reklama

Podobné citáty

Hans Urs Von Balthasar fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Reklama
Abraham Lincoln fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Mario Bernardi fotka
Jeanne Moreau fotka

„Starnutie vás neochráni pred láskou, ale láska vás môže ochrániť pred starnutím.“

—  Jeanne Moreau francúzska herečka, speváčka, scenáristka a režisérka 1928 - 2017

 Stendhal fotka
Christopher Morley fotka
Reklama
 Bettina von Arnim fotka
Robert Desnos fotka
 Seneca starší fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Reklama
Honoré De Balzac fotka
Oscar Wilde fotka
 Ján Pavol II. fotka
 Plútarchos fotka

„Láska nás učí všetkým cnostiam.“

—  Plútarchos staroveký grécky historik a filozof 46 - 127

Ďalšie