„Radosti, ktorým nerozumieme, majú pre nás niečo hrozivé.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. História
Témy
mat, radosť
Christian Friedrich Hebbel fotka
Christian Friedrich Hebbel74
nemecký básnik a dramatik 1813 - 1863

Podobné citáty

Mladší Plinius fotka
Albert Einstein fotka

„Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Matka Tereza fotka

„Ježiš je radosť, na ktorej máme mať podiel.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Prisudzované výroky

František Saleský fotka
Richard Wagner fotka

„Radosť nie je vo veciach; je v nás.“

—  Richard Wagner nemecký skladateľ, dirigent 1813 - 1883

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Ján Pavol II. fotka
Mahátma Gándhí fotka

„Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Anton Semionovič Makarenko fotka
François de La  Rochefoucauld fotka

„Kto nerozumie mal by sa pýtať, nie protestovať.“

—  Milan Růžička český dokumentátor a režisér 1937 - 2011

Jane Austen fotka

„Nemám to potešenie, že ťa rozumiem.“

—  Jane Austen anglická autorka románov 1775 - 1817

Alexander Roda Roda fotka
Matka Tereza fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Jean Paul fotka

Súvisiace témy