„Rozumného môžeme presvedčiť, hlúpeho musíme prehovoriť.“

— Curt Goetz

Curt Goetz photo
Curt Goetz28
nemecký herec 1888 - 1960
Reklama

Podobné citáty

Wilhelm Raabe photo
Christopher Morley photo

„Keď človek, ktorý obyčajne mlčí, prehovorí, otvorí sa veľká priepasť.“

— Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Reklama
Victor Hugo photo
Abraham Lincoln photo
Jan Werich photo
 Sókratés photo
Alfred De Musset photo
Winston Churchill photo
Reklama
Paul Valéry photo
 Seneca photo
  Konfucius photo

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

George Bernard Shaw photo
Reklama
Lucie delarue Mardrus photo
Karl Ludwig Borne photo
 Démokritos photo

„Je rozumný ten, kto nesmúti pre to, čo nemá, ale sa raduje z toho, čo má.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov 460

 Seneca photo

„Hlúpy prekáža sám sebe; Hlúpy sám sebe stojí v ceste.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Ďalšie