„Rozumného môžeme presvedčiť, hlúpeho musíme prehovoriť.“

— Curt Goetz

Curt Goetz foto
Curt Goetz28
nemecký herec 1888 - 1960
Reklama

Podobné citáty

Wilhelm Raabe foto
Christopher Morley foto

„Keď človek, ktorý obyčajne mlčí, prehovorí, otvorí sa veľká priepasť.“

— Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Reklama
Abraham Lincoln foto
Victor Hugo foto
 Sókratés foto
Jan Werich foto
Alfred De Musset foto
Winston Churchill foto
Reklama
Paul Valéry foto
 Seneca foto
George Bernard Shaw foto
  Konfucius foto

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Reklama
Lucie delarue Mardrus foto
 Démokritos foto

„Je rozumný ten, kto nesmúti pre to, čo nemá, ale sa raduje z toho, čo má.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov 460

Karl Ludwig Borne foto
Publilius Syrus foto
Ďalší