„Nečakaj od priateľov, čo môžeš s istotou urobiť sám.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Aulus Gellius fotka
Aulus Gellius8
latinský autor a gramatik 123 - 180

Podobné citáty

Seneca fotka

„Čo je príjemnejšie, než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou?“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Originál: (la) Quid dulcius quam habere amicum, cum quo audes ut tecum omnia loqui?

Blaise Pascal fotka

„Ľudia nemajú srdce; nemohli by sme si z nich urobiť priateľov.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

August Bebel fotka
Jean de La Bruyere fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Epikúros ze Samu fotka

„Nepodrží nás ani tak pomoc priateľov, ako jasná istota, že pomôžu.“

—  Epikúros ze Samu staroveký grécky filozof -341 - -269 pred n. l.

Varianta: Nepotrebujeme ani tak pomoc svojich priateľov, ako skôr istotu, že by nám pomohli.

Epiktétos fotka
Josh Billings fotka
Citát „Či nezničím svojich nepriateľov, keď si z nich urobím priateľov?“
Abraham Lincoln fotka
Voltaire fotka

„Ochráň ma, Bože, pred priateľmi, s nepriateľmi si už poradím sám.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Aristoteles fotka

„Mať priateľov znamená byť sám vážený.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Baltasar Gracián fotka
John Milton fotka
Baltasar Gracián fotka

„Vedieť zachovať si priateľov je viac, ako si ich urobiť.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

John Galsworthy fotka

Súvisiace témy