„Nečakaj od priateľov, čo môžeš s istotou urobiť sám.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Aulus Gellius fotka
Aulus Gellius8
latinský autor a gramatik 123 - 180

Podobné citáty

Seneca fotka

„Čo je príjemnejšie, než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou?“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Originál: (la) Quid dulcius quam habere amicum, cum quo audes ut tecum omnia loqui?

Blaise Pascal fotka

„Ľudia nemajú srdce; nemohli by sme si z nich urobiť priateľov.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

August Bebel fotka
Jean de La Bruyere fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Josh Billings fotka
Epikúros ze Samu fotka

„Nepodrží nás ani tak pomoc priateľov, ako jasná istota, že pomôžu.“

—  Epikúros ze Samu staroveký grécky filozof -341 - -269 pred n. l.

Varianta: Nepotrebujeme ani tak pomoc svojich priateľov, ako skôr istotu, že by nám pomohli.

Epiktétos fotka
Voltaire fotka

„Ochráň ma, Bože, pred priateľmi, s nepriateľmi si už poradím sám.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Aristoteles fotka

„Mať priateľov znamená byť sám vážený.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Baltasar Gracián fotka
John Galsworthy fotka
Baltasar Gracián fotka

„Vedieť zachovať si priateľov je viac, ako si ich urobiť.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

John Milton fotka

Súvisiace témy