„Dôvod prečo starosti zabíjajú viac ľudí ako práca, je ten, že viac ľudí si robí starosti, ako pracuje.“

Originál

The reason why worry kills more people than work is that more people worry than work.

Posledná aktualizácia 14. apríl 2019. História
Robert Lee Frost fotka
Robert Lee Frost51
americký básnik 1874 - 1963

Podobné citáty

Adam Smith fotka
Henry Ward Beecher fotka
Noel Coward fotka
Ronald Reagan fotka

„Thomas Jefferson raz povedal: "Nikdy by sme nemali posudzovať prezidenta podľa jeho veku, iba podľa jeho práce." A odkedy mi to povedal, prestal som si robiť starosti.“

—  Ronald Reagan americký politik, 40. prezident Spojených štátov 1911 - 2004

Thomas Jefferson once said, "We should never judge a president by his age, only by his works." And ever since he told me that I stopped worrying.
Prisudzované výroky

Pythagoras fotka

„Ľudia sami si spôsobujú všetky starosti.“

—  Pythagoras staroveký grécky matematik a filozof -585 - -495 pred n. l.

Varianta: Vieš, že ľudia sami si pôsobia všetky svoje strasti?.

Matka Tereza fotka
Albius Tibullus fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Ako liek na starosti je práca lepšia ako whisky.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

John Galsworthy fotka
Gabriel Laub fotka
Chiara Lubich fotka
Robert Lembke fotka
Ernest Hemingway fotka
John Lubbock fotka

„Deň plný starostí je vyčerpávajúcejší ako deň plný práce.“

—  John Lubbock britský bankár, liberálny politik, filantrop, vedec 1834 - 1913

Pierre-Augustin de Beaumarchais fotka
Erich Maria Remarque fotka
Thomas Merton fotka

Súvisiace témy