„Sloboda hrozí, že sa zvrhne na svojvôľu, pokiaľ sa neprežíva v zodpovednosti.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Viktor Frankl fotka
Viktor Frankl80
rakúsky neurológ a psychiater, prežil holokaust 1905 - 1997

Podobné citáty

Miloš Horanský fotka
George Bernard Shaw fotka
Henry Adams fotka
Pavel Kosorin fotka
Thomas Stafford Cardinal Williams fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Peter Gregor fotka

„Neberiem zodpovednosť: Neberiem zodpovednosť, taký je predsa život! Povedala Smrť.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Jan Patočka fotka

„História nie je pohľad, ale zodpovednosť.“

—  Jan Patočka český esejista a filozof 1907 - 1977

Prisudzované výroky

Chalíl Džibrán fotka

„Priateľstvo je slastná zodpovednosť, nikdy nie prospechárstvo.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Gabriel Laub fotka
Julian Tuwim fotka
Martin Luther King fotka

„Každý má morálnu zodpovednosť neposlúchnuť nespravodlivé zákony.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Erin Brockovich fotka

„Život je naplnený konkrétnymi povinnosťami a zodpovednosťou, ale žiadna nie je taká základná, primárna či dôležitá ako zodpovednosť, ktorú máme k sebe.“

—  Erin Brockovich americká spisovateľka, novinárka a právnička

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Tomáš Janovic fotka
Sv. Ján Zlatoústy fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Henri Troyat fotka

Súvisiace témy