Jan Patočka citáty

Jan Patočka foto

4   48

Jan Patočka

Dátum narodenia: 1. jún 1907
Dátum úmrtia: 13. marec 1977

Jan Patočka bol jeden z najvýznamnejších českých filozofov 20. storočia, hlavný predstaviteľ česko-slovenskej fenomenológie a filozofie dejín. Zaoberal sa tiež filozofickým dielom J. A. Komenského, T. G. Masaryka a Edmunda Husserla, českou literatúrou, umením a kultúrou. Patočkovo dielo a jeho osobnosť výrazne ovplyvnili súdobé české myslenie, hlavne v kruhoch nezávislej inteligencie a disentu 60. a 80. rokov.


„Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

„Ľudia, ktorí premýšľajú, sa musia schádzať.“


„Premýšľajúci ľudia musia držať pohromade.“

„História nie je pohľad, ale zodpovednosť.“

Podobní autori