„Človek je podistým od prírody veľmi zlý, lebo každá neznáma radosť ho hlboko zarmucuje.“

Anatole France fotka
Anatole France161
portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924
Reklama

Podobné citáty

Vlado Javorský fotka
 Plútarchos fotka
Reklama
Marcus Tullius Cicero fotka
 Epiktétos fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Albert Einstein fotka

„Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

 Terezie z Lisieux fotka
Pavol Strauss fotka

„Keby zmizol prvok neznáma, človek by sa stal nešťastnejším.“

—  Pavol Strauss slovenský filozof, lekár a spisovateľ 1912 - 1994

Reklama
Michelangelo Buonarroti fotka
František Mikloško fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Charles Schultz fotka
Reklama
Josef Čapek fotka
Emil Cioran fotka
Henrik Ibsen fotka
Dino Basili fotka