„Každý z nás má v srdci kráľovskú komnatu; ja som svoju zamuroval, ale nie je zničená.“

Posledná aktualizácia 6. august 2017. Histórie
Témy
srdce, jedlo
Gustave Flaubert fotka
Gustave Flaubert51
francúzsky spisovateľ 1821 - 1880

Podobné citáty

Platón fotka
Matka Tereza fotka
Ugo Bernasconi fotka

„Každé srdce má svoju obavu.“

—  Ugo Bernasconi taliansky maliar, spisovateľ a aforista 1874 - 1960

Jules Barbey d'Aurevilly fotka
Terezie z Lisieux fotka

„Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia. Spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Varianta: Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.

Jean Maria Vianney fotka
Henri Bergson fotka
Matka Tereza fotka
Adolf Heyduk fotka
Vincent Van Gogh fotka
Aurelius Augustinus fotka
Franz Werfel fotka
Karl Gutzkow fotka
Rainer Maria Rilke fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka

„Pokoj v srdci je nosným trámom vnútorného života, podopiera nás pri výstupe k radosti.“

—  Roger Louis Schütz-Marsauche švajčiarsky mních 1915 - 2005

Prisudzované výroky

Elbert Hubbard fotka

„Robte svoju prácu celým srdcom a budete úspešní - je tu malá konkurencia.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Aurelius Augustinus fotka

„Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.“
Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te.

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Varianta: Pre seba si nás stvoril, ó, Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.
Zdroj: Sv. AUGUSTÍN: Vyznania. Devín: Vydavateľstvo Lúč, 1998. 1, 1

Friedrich Schiller fotka
Homér fotka

Súvisiace témy