„Keď človek začína, má jednu obrovskú výhodu, nemusí písať lepšie, ako predtým.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. História
Boris Filan fotka
Boris Filan29
slovenský básnik, spisovateľ a textár 1949

Podobné citáty

Citát „Pravda má jednu veľkú výhodu: človek si nemusí pamätať, čo povedal.“
Auguste Rodin fotka
Arthur Conan Doyle fotka
Samuel Johnson fotka
Oliver Wendell Holmes fotka
Napoleon Bonaparte fotka
Baltasar Gracián fotka
George Bernard Shaw fotka
Citát „Ak je človek zamilovaný sám do seba, má to tú výhodu, že keď sa znenávidí, nemusí sa rozvádzať.“
Tibor Déry fotka
Maurice Chevalier fotka
Gene Roddenberry fotka

„V mojom živote bola otázka, jedna z tých veľkých. Čo je to človek? Aké elementy tvoria človeka? Je to hľadanie… na koľko elementov prídeš predtým, ako povieš "Áno, to je človek" tam, kde si predtým vravel, že to človek nie je.“

—  Gene Roddenberry americký televízny scenárista a producent 1921 - 1991

That's been a question, one of the big questions in my life. 'What is a human?' What are the elements that make a human?' It's a search for... how many elements do you get before you say, "Yes, it's human," where before you were saying it's not human.
La Costa, 1990
Potvrdené výroky

Marlene Dietrich fotka
Julian Tuwim fotka
Julian Tuwim fotka
Heinrich Böll fotka

„Spomínať si, je jedno umenie, písať je druhé.“

—  Heinrich Böll nemecký spisovateľ, románopisec a novelista 1917 - 1985

Miguel De Unamuno Y Jugo fotka
John Ruskin fotka
Slawomir Mrožek fotka
Henryk Sienkiewicz fotka

„Čím je spisovateľ lepší, tým menej literárne píše.“

—  Henryk Sienkiewicz poľský novinár, nositeľ Nobelovej ceny za iteratúru a filantrop 1846 - 1916

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: BUJNICKI, TADEUSZ: Politika: Sienkiewicz, ale który?, polský týždeník 45/2006, str. 74.

Súvisiace témy