„Zmyslové ústroje, ktoré sú rozosiate po ľudských údoch, sú úzko obmedzené; na ľudí dolieha mnoho strastí, ktoré im otupujú mysle. A keďže za svojho života uvidia len nepatrnú časť z neho, rýchlo zomierajú, ako dym sa do výšky zdvihnú, presvedčení len o tom, na čo každý z nich pri svojich blúdeniach práve narazil. A predsa sa každý vystatuje, že našiel celú pravdu, hoci ju ľudia nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani mysľou pochopiť.“

—  Empedoklés

 Empedoklés foto
Empedoklés13
staroveký grécky filozof -490 - -430 pr. n. l.

Podobné citáty