Empedoklés citátov

 Empedoklés fotka
13  0

Empedoklés

Dátum narodenia: 490 pred n. l.
Dátum úmrtia: 430 pred n. l.

Reklama

Empedokles z Akragantu/Agrigenta bol starogrécky filozof.

Mnohotvárnosť vecí vyrastá podľa neho zo štyroch koreňov : zeme, vody, vzduchu a ohňa. Zjednocovanie a rozdeľovanie elementov spôsobujú podľa Empedokla dve protikladné sily: Láska a Nenávisť . Štádiá vývinu sveta sa rozlišujú podľa toho, ktorá z týchto síl prevláda.

Empedokles dokazuje vo svojej koncepcii prírody nutnosť zhody medzi večnou zmenou a tým, čo je v prírode nemenné, čím chce odstrániť dve krajné antinómie – Herakleitovu a Parmenidovu. Prichádza s novou hypotézou, že stávanie sa, vznikanie a zanikanie jednotlivých vecí je v podstate len pretváraním sa akéhosi pre celú skutočnosť spoločného súcna, čohosi jediného, večného a stále sa meniaceho a ďalej, že poznanie sveta si vyžaduje aj poznanie opierajúce sa o zmyslové údaje, ako aj poznanie racionálne. Empedokles sa túto hypotézu pokúša zdôvodňovať spôsobom, ktorý by sme dnes označili ako prírodovedný.

Podobní autori

 Arión fotka
Arión9
grécky básnik
 Anaxagorás fotka
Anaxagorás11
staroveký grécky filozof
 Zénón z Kitia fotka
Zénón z Kitia3
staroveký grécky filozof
 Epikúros ze Samu fotka
Epikúros ze Samu44
staroveký grécky filozof
 Prodikos fotka
Prodikos1
staroveký grécky filozof
 Epiktétos fotka
Epiktétos59
filozof starovekého Grécka
 Homér fotka
Homér26
staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea
 Plútarchos fotka
Plútarchos39
staroveký grécky historik a filozof
 Pythagoras fotka
Pythagoras28
staroveký grécky matematik a filozof
 Xenofón fotka
Xenofón10
staroveký grécky historik a filozof

Citáty Empedoklés

Reklama
Reklama
Reklama

„I shall speak twice over. As upon a time One came to be alone out of many, so at another time it divided to be many out of One: fire and water and earth and the limitless vault of air, and wretched Strife apart from these, in equal measure to everything, and Love among them, equal in length and breadth.“

—  Empedocles
Context: But come, hear my words, since indeed learning improves the spirit. Now as I said before, setting out the bounds of my words, I shall speak twice over. As upon a time One came to be alone out of many, so at another time it divided to be many out of One: fire and water and earth and the limitless vault of air, and wretched Strife apart from these, in equal measure to everything, and Love among them, equal in length and breadth. Consider [Love] in mind, you, and don't sit there with eyes glazing over. It is a thing considered inborn in mortals, to their very bones; through it they form affections and accomplish peaceful acts, calling it Joy or Aphrodite by name. from fr. 17 Variant translations: But come! but hear my words! For knowledge gained/Makes strong thy soul. For as before I spake/Naming the utter goal of these my words/I will report a twofold truth. Now grows/The One from Many into being, now/Even from one disparting come the Many--/Fire, Water, Earth, and awful heights of Air;/And shut from them apart, the deadly Strife/In equipoise, and Love within their midst/In all her being in length and breadth the same/Behold her now with mind, and sit not there/With eyes astonished, for 'tis she inborn/Abides established in the limbs of men/Through her they cherish thoughts of love, through her/Perfect the works of concord, calling her/By name Delight, or Aphrodite clear. tr. William E. Leonard

„I too a wanderer and exile from heaven.“

—  Empedocles
Context: A law there is, an oracle of Doom, Of old enacted by the assembled gods, That if a Daemon—such as live for ages— Defile himself with foul and sinful murder, He must for seasons thrice ten thousand roam Far from the Blest; such is the path I tread, I too a wanderer and exile from heaven. tr. Phillip H. De Lacy and Benedict Einarson. Cf. full quotation at Leonard p. 54-55 https://books.google.com/books?id=omUTAAAAYAAJ&pg=PA54#v=onepage&q&f=false fr. 115, as paraphrased in Plutarch's Moralia

„Far from the Blest; such is the path I tread,“

—  Empedocles
Context: A law there is, an oracle of Doom, Of old enacted by the assembled gods, That if a Daemon—such as live for ages— Defile himself with foul and sinful murder, He must for seasons thrice ten thousand roam Far from the Blest; such is the path I tread, I too a wanderer and exile from heaven. tr. Phillip H. De Lacy and Benedict Einarson. Cf. full quotation at Leonard p. 54-55 https://books.google.com/books?id=omUTAAAAYAAJ&pg=PA54#v=onepage&q&f=false fr. 115, as paraphrased in Plutarch's Moralia

Ďalšie
Dnešné výročie
Elizabeth Goudge1
anglická autorka prózy 1900 - 1984
Vincent de Paul fotka
Vincent de Paul26
francúzsky kňaz, zakladateľ a svätec 1581 - 1660
Benjamin Barber fotka
Benjamin Barber1
akademik 1939 - 2017
Lucy Maud Montgomery fotka
Lucy Maud Montgomery2
kanadská spisovateľka 1874 - 1942
Ďalších 15 výročí
Podobní autori
 Arión fotka
Arión9
grécky básnik
 Anaxagorás fotka
Anaxagorás11
staroveký grécky filozof
 Zénón z Kitia fotka
Zénón z Kitia3
staroveký grécky filozof
 Epikúros ze Samu fotka
Epikúros ze Samu44
staroveký grécky filozof
 Prodikos fotka
Prodikos1
staroveký grécky filozof