Empedoklés citáty

 Empedoklés foto
13  0

Empedoklés

Dátum narodenia: 490 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 430 pr. n. l.

Reklama

Empedokles z Akragantu/Agrigenta bol starogrécky filozof.

Mnohotvárnosť vecí vyrastá podľa neho zo štyroch koreňov : zeme, vody, vzduchu a ohňa. Zjednocovanie a rozdeľovanie elementov spôsobujú podľa Empedokla dve protikladné sily: Láska a Nenávisť . Štádiá vývinu sveta sa rozlišujú podľa toho, ktorá z týchto síl prevláda.

Empedokles dokazuje vo svojej koncepcii prírody nutnosť zhody medzi večnou zmenou a tým, čo je v prírode nemenné, čím chce odstrániť dve krajné antinómie – Herakleitovu a Parmenidovu. Prichádza s novou hypotézou, že stávanie sa, vznikanie a zanikanie jednotlivých vecí je v podstate len pretváraním sa akéhosi pre celú skutočnosť spoločného súcna, čohosi jediného, večného a stále sa meniaceho a ďalej, že poznanie sveta si vyžaduje aj poznanie opierajúce sa o zmyslové údaje, ako aj poznanie racionálne. Empedokles sa túto hypotézu pokúša zdôvodňovať spôsobom, ktorý by sme dnes označili ako prírodovedný.

Podobní autori

 Arión foto
Arión9
grécky básnik
 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu44
staroveký grécky filozof
 Anaxagorás foto
Anaxagorás11
staroveký grécky filozof
 Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia3
staroveký grécky filozof
 Prodikos foto
Prodikos1
staroveký grécky filozof
 Epiktétos foto
Epiktétos59
filozof starovekého Grécka
 Homér foto
Homér26
staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea
 Plútarchos foto
Plútarchos39
staroveký grécky historik a filozof
 Xenofón foto
Xenofón10
staroveký grécky historik a filozof
 Pythagoras foto
Pythagoras28
staroveký grécky matematik a filozof

Citáty Empedoklés

Reklama
Reklama
Reklama

„He must for seasons thrice ten thousand roam“

—  Empedocles
Context: A law there is, an oracle of Doom, Of old enacted by the assembled gods, That if a Daemon—such as live for ages— Defile himself with foul and sinful murder, He must for seasons thrice ten thousand roam Far from the Blest; such is the path I tread, I too a wanderer and exile from heaven. tr. Phillip H. De Lacy and Benedict Einarson. Cf. full quotation at [https://books.google.com/books?id=omUTAAAAYAAJ&pg=PA54#v=onepage&q&f=false Leonard p. 54-55] fr. 115, as paraphrased in Plutarch's Moralia

„I too a wanderer and exile from heaven.“

—  Empedocles
Context: A law there is, an oracle of Doom, Of old enacted by the assembled gods, That if a Daemon—such as live for ages— Defile himself with foul and sinful murder, He must for seasons thrice ten thousand roam Far from the Blest; such is the path I tread, I too a wanderer and exile from heaven. tr. Phillip H. De Lacy and Benedict Einarson. Cf. full quotation at [https://books.google.com/books?id=omUTAAAAYAAJ&pg=PA54#v=onepage&q&f=false Leonard p. 54-55] fr. 115, as paraphrased in Plutarch's Moralia

„I shall speak twice over. As upon a time One came to be alone out of many, so at another time it divided to be many out of One: fire and water and earth and the limitless vault of air, and wretched Strife apart from these, in equal measure to everything, and Love among them, equal in length and breadth.“

—  Empedocles
Context: But come, hear my words, since indeed learning improves the spirit. Now as I said before, setting out the bounds of my words, I shall speak twice over. As upon a time One came to be alone out of many, so at another time it divided to be many out of One: fire and water and earth and the limitless vault of air, and wretched Strife apart from these, in equal measure to everything, and Love among them, equal in length and breadth. Consider [Love] in mind, you, and don't sit there with eyes glazing over. It is a thing considered inborn in mortals, to their very bones; through it they form affections and accomplish peaceful acts, calling it Joy or Aphrodite by name. from fr. 17 Variant translations: But come! but hear my words! For knowledge gained/Makes strong thy soul. For as before I spake/Naming the utter goal of these my words/I will report a twofold truth. Now grows/The One from Many into being, now/Even from one disparting come the Many--/Fire, Water, Earth, and awful heights of Air;/And shut from them apart, the deadly Strife/In equipoise, and Love within their midst/In all her being in length and breadth the same/Behold her now with mind, and sit not there/With eyes astonished, for 'tis she inborn/Abides established in the limbs of men/Through her they cherish thoughts of love, through her/Perfect the works of concord, calling her/By name Delight, or Aphrodite clear. tr. William E. Leonard

Ďalší
Dnešné výročie
Federico Fellini foto
Federico Fellini15
taliansky filmár 1920 - 1993
Ján Figeľ foto
Ján Figeľ1
slovenský minister dopravy, člen slovenskej národnej rady... 1960
 Bettina von Arnim foto
Bettina von Arnim10
spisovateľka 1785 - 1859
John Ruskin foto
John Ruskin66
anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900
Ďalších 16 dnešných výročie
Podobní autori
 Arión foto
Arión9
grécky básnik
 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu44
staroveký grécky filozof
 Anaxagorás foto
Anaxagorás11
staroveký grécky filozof
 Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia3
staroveký grécky filozof
 Prodikos foto
Prodikos1
staroveký grécky filozof