Empedoklés citáty

 Empedoklésfoto

13  0

Empedoklés

Dátum narodenia:490 pr. n. l.
Dátum úmrtia:430 pr. n. l.

Empedokles z Akragantu/Agrigenta bol starogrécky filozof.

Mnohotvárnosť vecí vyrastá podľa neho zo štyroch koreňov : zeme, vody, vzduchu a ohňa. Zjednocovanie a rozdeľovanie elementov spôsobujú podľa Empedokla dve protikladné sily: Láska a Nenávisť . Štádiá vývinu sveta sa rozlišujú podľa toho, ktorá z týchto síl prevláda.

Empedokles dokazuje vo svojej koncepcii prírody nutnosť zhody medzi večnou zmenou a tým, čo je v prírode nemenné, čím chce odstrániť dve krajné antinómie – Herakleitovu a Parmenidovu. Prichádza s novou hypotézou, že stávanie sa, vznikanie a zanikanie jednotlivých vecí je v podstate len pretváraním sa akéhosi pre celú skutočnosť spoločného súcna, čohosi jediného, večného a stále sa meniaceho a ďalej, že poznanie sveta si vyžaduje aj poznanie opierajúce sa o zmyslové údaje, ako aj poznanie racionálne. Empedokles sa túto hypotézu pokúša zdôvodňovať spôsobom, ktorý by sme dnes označili ako prírodovedný.

Citáty Empedoklés Empedoklés foto
Empedoklés13
staroveký grécky filozof -490 - -430 pr. n. l.


 Empedoklés foto
Empedoklés13
staroveký grécky filozof -490 - -430 pr. n. l.


 Empedoklés foto
Empedoklés13
staroveký grécky filozof -490 - -430 pr. n. l.


Podobní autori