„Konať dobro je jediný čin, ktorý nám skutočne dáva pocit blaha.“

— Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson184
americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Podobné citáty