„Konať dobro je jediný čin, ktorý nám skutočne dáva pocit blaha.“

— Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson photo
Ralph Waldo Emerson184
americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882
Reklama

Podobné citáty

 Dalajláma photo
Marie von Ebner-Eschenbach photo
Reklama
Vincent Van Gogh photo

„Výsledkom myslenia nemá byť pocit, ale čin“

— Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Thomas Carlyle photo

„Každý veľký čin sa zdá byť spočiatku nemožný.“

— Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Publilius Syrus photo
Mahátma Gándhí photo

„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

William Shakespeare photo
Reklama
Ralph Waldo Emerson photo

„Veľké činy dozrievajú v tichosti.“

— Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Milan Rastislav Štefánik photo

„Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.“

— Milan Rastislav Štefánik astronóm, politik, generál francúzskej armády 1880 - 1919

Thomas Carlyle photo
Victor Hugo photo
Reklama
  Konfucius photo

„Ideálny človek je skúpy na slová, ale bohatý na činy.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Julius Zeyer photo

„Za ľudským blahom vždy kráča ľútosť a bolesť.“

— Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Francis Bacon photo

„Dbaj o blaho ostatných, ale nečítaj im z očí každé želanie.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Giovanni Bosco photo

„Blaho ľudskej spoločnosti a cirkvi spočíva v dobrej výchove mládeže.“

— Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Ďalšie