Konať dobro je jediný čin, ktorý nám skutočne dáva pocit blaha.

—  Ralph Waldo Emerson

Podobné citáty