Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.

—  Albert Einstein
Podobné citáty