„Nie v tom, čo máme, ale v tom, čo sme, je naša osobnosť.“

— Oscar Wilde

Oscar Wilde photo
Oscar Wilde268
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900
Reklama

Podobné citáty

Martin Luther King photo

„Každý môže byť veľkou osobnosťou, lebo každý môže slúžiť.“

— Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Albert Einstein photo
Reklama
Kurt Cobain photo
Friedrich Engels photo
Ralph Waldo Emerson photo
Albert Einstein photo

„Osobnosti sa neformujú peknými rečami, ale prácou a vlastným výkonom.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Edmund Burke photo
Morgan Scott Peck photo
Reklama
Winston Churchill photo
Immanuel Kant photo
Josef Čapek photo
Morgan Scott Peck photo
Reklama
Morgan Scott Peck photo
 Mooji photo
 Ján Pavol II. photo
Jean Maria Vianney photo
Ďalšie