„Smútok: apetít, ktorý nenasýti žiadne nešťastie.“

Posledná aktualizácia 20. november 2021. História
Emil Cioran fotka
Emil Cioran18
rumunský filozof a esejista 1911 - 1995

Podobné citáty

Osho fotka
Valeriu Butulescu fotka
Mark Twain fotka
Čuang-c' fotka

„Najväčšie šťastie – nepoznať žiadne šťastie!“

—  Čuang-c' klasický čínsky filozof -369 - -286 pred n. l.

Thich Nhat Hanh fotka
Graham Greene fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Gabriel García Márquez fotka
Citát „Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia.“
Dante Alighieri fotka
Franz Werfel fotka
Paul Valéry fotka
William Faulkner fotka

„Medzi smútkom a ničím, vyberám si smútok.“

—  William Faulkner, kniha If I Forget Thee

en: Between grief and nothing I will take grief.
The Wild Palms (1939)
Potvrdené výroky

Paul Éluard fotka
Citát „Humor je najdôstojnejší prejav smútku.“
Miloš Kopecký fotka

„Humor je najdôstojnejší prejav smútku.“

—  Miloš Kopecký český herec 1922 - 1996

Prisudzované výroky

Michail Jurjevič Lermontov fotka

„Smútok – krutý to vládca.“

—  Michail Jurjevič Lermontov ruský spisovateľ, básnik a maliar 1814 - 1841

Prisudzované výroky

Súvisiace témy