„Každé čestné konanie má svoj pôvod v niektorej zo štyroch cnosti. Buď súvisí s prenikavým poznaním pravdy, alebo s vôľou dbať na záujmy ľudskej spoločnosti, dávať každému, čo mu patrí a dodržiavať zmluvy, alebo s veľkosťou a silou vznešeného a nepremožiteľného ducha, či konečne so zachovávaním poriadku a miery vo všetkých činoch a slovách, v ktorých spočíva umiernenosť a zdržanlivosť.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Aristoteles fotka

„Cnosť spravodlivosti spočíva v umiernenosti, ktorú reguluje múdrosť.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Hérakleitos fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Citát „V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto.“
Albert Camus fotka

„V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto.“

—  Albert Camus francúzsky spisovateľ 1913 - 1960

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Giordano Bruno fotka
Giovanni Bosco fotka

„Blaho ľudskej spoločnosti a cirkvi spočíva v dobrej výchove mládeže.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Adolf Heyduk fotka

„To, čo nazývame cnosťami, je často len zmes rozličných činov a rozličných záujmov, ktoré spôsobuje náhoda alebo náš dôvtip.“

—  Adolf Heyduk český básnik 1835 - 1923

Potvrdené výroky, Reflections; or Sentences and Moral Maxims, 1665-1678

Jan Amos Komenský fotka

„Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Prisudzované výroky

Benjamin Franklin fotka
Ján XXIII. fotka
Jan Amos Komenský fotka
Ivan Gašparovič fotka

„Keby sme dodržiavali aspoň Desatoro, svet by bol o poznanie lepší a krajší.“

—  Ivan Gašparovič slovenský prezident Slovenska, šéf slovenskej národnej rady a politik 1941

Potvrdené výroky, O zodpovednosti

Fridrich II. Veliký fotka
William Shakespeare fotka
Denis Diderot fotka

Súvisiace témy