„Je niekoľko stupňov ľudského spoločenstva. Prvým spoločenským zväzkom je manželstvo.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero421
rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.
Editovať

Podobné citáty

Alain fotka
Henry Adams fotka

„Náhoda znamená mnoho v spoločenskom styku aj v manželstve.“

—  Henry Adams novinár, historik, akademik, románopisec 1838 - 1918

Martin Luther fotka

„Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Prisudzované výroky

Voltaire fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Ambrose Bierce fotka
Ambrose Bierce fotka
William Somerset Maugham fotka
Jan Kollár fotka

„Rozumie sa samo sebou, že úplná a neobmedzená sloboda v ľudskom, dobre zriadenom spoločenstve nemôže mať miesta.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Vlado Javorský fotka
George Bernard Shaw fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Manželstvo je obdobie ľudskej existencie, keď je žena šťastná a muž ženatý.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Albert Einstein fotka
Hippolyte Taine fotka

„Umelecké dielo je dôležitejší historický dokument ako zväzok listín.“

—  Hippolyte Taine francúzsky filozof, predstaviteľ pozitivizmu, nasledovník A. Comta 1828 - 1893

Vlado Javorský fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Benedikt XVI. fotka

Súvisiace témy