„Voľný verš je ako voľná láska, je to protiklad pojmov.“

Gilbert Keith Chesterton fotka
Gilbert Keith Chesterton87
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936
Reklama

Podobné citáty

Honoré De Balzac fotka
Paul Valéry fotka

„Prvý verš básne autor dostane, druhý už musí urobiť sám.“

—  Paul Valéry francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 - 1945

Reklama
Jonathan Edwards fotka

„Z lásky vzniká nenávisť k tým veciam, ktoré sú v protiklade s tým, čo milujeme, alebo ktoré nám odporujú a zmaria nás v tých veciach, ktoré nás baví.“

—  Jonathan Edwards 1703 - 1758

Original: From love arises hatred of those things which are contrary to what we love, or which oppose and thwart us in those things that we delight in.
Marcus Annaeus Lucanus fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Anatole France fotka
Bertrand Russell fotka
Reklama
Chevy Chase fotka

„Pasivita v práci podporuje pasivitu vo voľnom čase.“

—  Chevy Chase americký komik, spisovateľ a televízny a filmový herec 1943

Johann Nepomuk Nestroy fotka
Oscar Wilde fotka

„Voľno, nie práca je cieľom človeka.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Reklama
Majk Spirit fotka
Gabriel Laub fotka
André Brie fotka
Ďalšie