„Jedine dobrotou sa stávame hodní lásky.“

Charlie Chaplin fotka
Charlie Chaplin39
britský komediálny herec a filmár 1889 - 1977
Reklama

Podobné citáty

Sigmund Freud fotka

„Všetci ľudia nie sú hodní lásky.“

—  Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Nicolas Boileau fotka
Reklama
Dušan Radovič fotka
Pearl S.  Buck fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
 Platón fotka

„Pri dotyku lásky sa stáva básnikom každý.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Denis Diderot fotka

„Filozofom lásky sa stáva ten, kto ju nepozná.“

—  Denis Diderot francúzsky osvietenský filozof a encyklopedista 1713 - 1784

Robert Fulghum fotka
Karel Čapek fotka
 Ján Pavol I. fotka
Gabriel Laub fotka
 Prodikos fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Aldous Huxley fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“