„Aby sme ľudí získali, musíme v nich vzbudiť vieru, že ich milujeme a najlepšia cesta k tomu je, milovať ich naozaj.“

— Jeremy Bentham

Jeremy Bentham photo
Jeremy Bentham12
britský filozof, právnik a sociálny reformátor 1748 - 1832
Reklama

Podobné citáty

Anselm Osb Grün photo
Charles Lindbergh photo
Reklama
Edith Stein photo

„I cesta viery je temná.“

— Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

 Benedikt XVI. photo
Robert Lee Frost photo
 Seneca photo
Václav Havel photo
Ján z Kríža photo
Reklama
 Stendhal photo
 Matka Tereza photo
Charles Farrar Browne photo
Muhammad Ali photo
Reklama
Citát „Nemám rád ľudí, ktorí čakajú, až im niekto upraví cestu.“
Jack London photo

„Nemám rád ľudí, ktorí čakajú, až im niekto upraví cestu.“

— Jack London americký autor, novinár a sociálny aktivista 1876 - 1916

Gilbert Keith Chesterton photo

„Byť v najslabšom tábore znamená byť v najlepšej škole.“

— Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Citát „Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“
Mark Twain photo
T.B. Joshua photo
Ďalšie