„Nedôvera živočíchov je priamo úmerná ich slabosti.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Honoré De Balzac fotka
Honoré De Balzac296
francúzsky spisovateľ 1799 - 1850

Podobné citáty

Marcel Proust fotka
Henri Fréderic Amiel fotka
Adam Smith fotka

„Človek je živočích, ktorý obchoduje …“

—  Adam Smith škótsky morálny filozof a politický ekonóm 1723 - 1790

Aischylos fotka

„Bez lásky je človek živočích pod svoju úroveň.“

—  Aischylos staroveký aténsky dramatik -525 - -456 pred n. l.

Prisudzované výroky

Benjamin Franklin fotka

„Človek: Živočích vyrábajúci nástroje.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Platón fotka

„Človek je dvojnohý neoperený živočích.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Jean Paul fotka
Jan Kollár fotka

„Vezmi mu slobodu a už nie je človekom, ale poľným živočíchom.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Ferdinando Galiani fotka
Immanuel Kant fotka
Stendhal fotka
Allan Kardec fotka
Anaxagorás fotka

„Človek je jediný živočích, ktorý musí pracovať, lebo má ruky.“

—  Anaxagorás staroveký grécky filozof -500 - -428 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Aristoteles fotka

„Anaxagoras učí, že človek je najrozumnejší zo všetkých živočíchov, pretože má ruky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Carl Sandburg fotka

„Poézia je denník morského živočícha, ktorý žije na súši a túži lietať.“

—  Carl Sandburg americký spisovateľ a editor 1878 - 1967

Prisudzované výroky

Citát „Zo všetkých živočíchov len človek sa vie smiať, hoci má na to najmenej dôvodov.“
Ernest Hemingway fotka

Súvisiace témy