„Anaxagoras učí, že človek je najrozumnejší zo všetkých živočíchov, pretože má ruky.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Aristoteles fotka
Aristoteles166
klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej f… -384 - -321 pred n. l.
Editovať

Podobné citáty

Citát „Zo všetkých živočíchov len človek sa vie smiať, hoci má na to najmenej dôvodov.“
Ernest Hemingway fotka
Anaxagorás fotka

„Človek je jediný živočích, ktorý musí pracovať, lebo má ruky.“

—  Anaxagorás staroveký grécky filozof -500 - -428 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Anatole France fotka
Adam Smith fotka

„Človek je živočích, ktorý obchoduje …“

—  Adam Smith škótsky morálny filozof a politický ekonóm 1723 - 1790

Aischylos fotka

„Bez lásky je človek živočích pod svoju úroveň.“

—  Aischylos staroveký aténsky dramatik -525 - -456 pred n. l.

Prisudzované výroky

Benjamin Franklin fotka

„Človek: Živočích vyrábajúci nástroje.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Jean Paul fotka
Platón fotka

„Človek je dvojnohý neoperený živočích.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Jan Kollár fotka

„Vezmi mu slobodu a už nie je človekom, ale poľným živočíchom.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Immanuel Kant fotka
Thomas Carlyle fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka
Jan Amos Komenský fotka
Ambrose Bierce fotka
Samuel Butler fotka
Maro Publius Vergilius fotka

Súvisiace témy