„Ten, kto neuplatní nové nápravné prostriedky, musí očakávať nové nešťastia, pretože čas je najväčší novátor.“

Originál

He that will not apply new remedies must expect new evils; for time is the greatest innovator.

Of Innovations
Essays (1625)

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Francis Bacon fotka
Francis Bacon111
anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Podobné citáty

Bernard Fontenelle fotka
Bernard Fontenelle fotka
Dante Alighieri fotka
Carlo Goldoni fotka
Bernard Fontenelle fotka

„Veľkou prekážkou šťastia je očakávať príliš veľké šťastie.“

—  Bernard Fontenelle francúzsky spisovateľ, satirik a osvietenský filozof 1657 - 1757

Marcus Tullius Cicero fotka
Lao-c' fotka
Anton Srholec fotka

„Najväčšia hodnota je čas…zabíjanie času je najväčší zločin.“

—  Anton Srholec slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 - 2016

Prisudzované výroky
Zdroj: [24]

Paul Claudel fotka
Michelangelo Buonarroti fotka

„Nie je väčšej škody ako stratený čas.“

—  Michelangelo Buonarroti taliansky sochár, maliar, architekt a básnik 1475 - 1564

Prisudzované výroky

Karel Čapek fotka
Benjamin Franklin fotka

„Ak je čas to najcennejšie, čo človek má, potom je plytvanie časom tým najväčším rozhadzovaním.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Citát „Plakať nad nešťastím, ktoré sa stalo, je najistejší prostriedok ako privolať ďalšie nešťastie.“
William Shakespeare fotka

„Plakať nad nešťastím, ktoré sa stalo, je najistejší prostriedok ako privolať ďalšie nešťastie.“

—  William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Elisabeth of Wied fotka
Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka
Ezop fotka
Ján z Kríža fotka
Arthur Schopenhauer fotka

Súvisiace témy