V nešťastí poznáš priateľa.

—  Aristoteles
Podobné citáty