„Jedine dvoje rúk na svete si zaslúžia, aby si ich bozkával: ruky otcove, ktoré na teba pracovali a ruky matkine, ktoré ťa vychovali.“

Témy
ruka, svet
Edmondo De Amicis fotka
Edmondo De Amicis10
taliansky spisovateľ 1846 - 1908
Reklama

Podobné citáty

Henry Louis Mencken fotka
Reklama
Richard Bach fotka
 Anaxagorás fotka
Reklama
Vlado Javorský fotka
Ignác z Loyoly fotka
Reklama
José Ortega Y Gasset fotka
John Ruskin fotka
Ján XXIII. fotka