„Prečo nám ženy tak dlho odmietajú poslednú radosť? Pretože vedia, že je to ich posledná.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. Histórie
Peter Altenberg fotka
Peter Altenberg58
rakúsky spisovateľ a básnik 1859 - 1919

Podobné citáty

Marcel Aymé fotka
Joachim Meisner fotka
Woody Allen fotka

„Posledná žena, v ktorej som bol, je Socha slobody.“

—  Woody Allen americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovateľ, dramatik a hudobník 1935

Jiří Faltus fotka
Honoré De Balzac fotka
Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov fotka

„Dobrák sa ocitá v myslení ženy vždy až na poslednom mieste.“

—  Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov ruský kritik a filozof 1836 - 1861

Prisudzované výroky

Remy de Gourmont fotka
George Sand fotka

„V prvom dieťati ženy pokračuje jej posledná bábika.“

—  George Sand francúzska autorka románov a memoárov; pseudonym Lucile Dupin Aurore 1804 - 1876

Citát „Muži túžia byť prvou láskou ženy a ženy poslednou láskou muža.“
Oscar Wilde fotka
Victor Hugo fotka
Carl Friedrich Gauß fotka

„Keď uderí naša posledná hodina, našou nevýslovnou radosťou bude vidieť toho, ktorého sme mohli vo svojej tvorivej práci iba tušiť.“

—  Carl Friedrich Gauß nemecký matematik a fyzikálny vedec 1777 - 1855

Potvrdené výroky
Zdroj: Frankenberger E.,Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu, SÚSCM, Rím 1976, preložil Botek A.

André Brie fotka

„Manžel sa dozvie o milostných pletkách svojej ženy ako posledný v rodine.“

—  André Brie nemecký politik 1950

Varianta: Manželia sa vždy dozvedia o milostných pletkách svojich žien ako poslední v rodine.

Helen Rowland fotka
Zsa Zsa Gabor fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Citát „Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“
Oscar Wilde fotka
Federico Fellini fotka

Súvisiace témy