Skutočnú mladosť dosahujeme v zrelom veku.

—  Jean Cocteau
Podobné citáty