„Ľudia urobia čokoľvek, nech je to už akokoľvek absurdné, aby sa vyhli tomu, aby čelili svoje vlastnej duši.“

Originál

People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own souls.

CW 12, par. 126 (p 99)
Psychology and Alchemy (1952)
Kontext: People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own souls. They will practice Indian yoga and all its exercises, observe a strict regimen of diet, learn the literature of the whole world - all because they cannot get on with themselves and have not the slightest faith that anything useful could ever come out of their own souls. Thus the soul has gradually been turned into a Nazareth from which nothing good can come.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 1. február 2021. História
Carl Gustav Jung fotka
Carl Gustav Jung34
švajčiarsky psychiater a psychoterapeut, ktorý založil anal… 1875 - 1961

Podobné citáty

Walt Whitman fotka

„Čokoľvek uspokojí dušu, je pravda.“

—  Walt Whitman americký básnik, esejista a novinár 1819 - 1892

Albert Einstein fotka
Ján z Kríža fotka
Karolína Světlá fotka
Tomáš Baťa fotka
Oscar Wilde fotka
Emily Bronte fotka
Johannes Robert Becher fotka
Baltasar Gracián fotka
Jan Kollár fotka

„Život má byť dielo vlastnej duše.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Josef Čapek fotka
Søren Kierkegaard fotka
Paulo Coelho fotka
Anatole France fotka
Vincent de Paul fotka

„Dajte mi ľudí modlitby. Tí dokážu robiť čokoľvek.“

—  Vincent de Paul francúzsky kňaz, zakladateľ a svätec 1581 - 1660

Joseph Rudyard Kipling fotka

„Čokoľvek príde alebo nepríde, my ľudia sa nesmieme báť.“

—  Joseph Rudyard Kipling anglický poviedok spisovateľ, básnik a románopisec 1865 - 1936

Súvisiace témy