„Moja minulosť, Pane, na tvoje milosrdenstvo; moja súčasnosť k tvojej láske; moja budúcnosť tvojej prozreteľnosti.“

—  Páter Pio

Originál

My past, O Lord, to Your mercy; my present, to Your love; my future to Your providence.

Upravil Katalin44, Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 11. február 2021. História
Páter Pio fotka
Páter Pio22
taliansky svätec, kňaz, stigmatik a mystik 1887 - 1968

Podobné citáty

Nikola Tesla fotka
Nikola Tesla fotka
Ludwig Van Beethoven fotka
Milan Rastislav Štefánik fotka

„Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká.“

—  Milan Rastislav Štefánik astronóm, politik, generál francúzskej armády 1880 - 1919

George Orwell fotka
Blaise Pascal fotka

„Moja žena ma tak miluje, že mi niekedy aj rozumie.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Aurelius Augustinus fotka

„Cena tvojej lásky si ty sám.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Gabriel Laub fotka
Viktor Frankl fotka
Eckhart Tolle fotka
Janko Jesenský fotka
Heinrich Heine fotka
Romain Rolland fotka
Clive Staples Lewis fotka
Ivan Alexejevič Bunin fotka

Súvisiace témy