„Tomu sa hovorí láska. Ak si milovaný, dokážeš byť veľmi kreatívny. Keď si milovaný, vôbec nemusíš rozumieť tomu, čo sa deje, pretože všetko sa deje v tebe.“

Originál

This is what we call love. When you are loved, you can do anything in creation. When you are loved, there's no need at all to understand what's happening, because everything happens within you.

Zdroj: The Alchemist

Upravil Billiemay, Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 19. november 2019. Histórie
Paulo Coelho fotka
Paulo Coelho86
brazílsky textár a spisovateľ 1947
Editovať

Podobné citáty

Françoise Sagan fotka
Clive Staples Lewis fotka
Milan Rúfus fotka

„Nebráň sa tomu, čo sa deje. A celý vyjdi v ústrety. Mne dobré je aj to, čo zlé je, len prázdne nie, to uletí.“

—  Milan Rúfus slovenský básnik, prekladateľ a spisovateľ 1928 - 2009

Potvrdené výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Deepak Chopra fotka
Konrad Adenauer fotka
Michel De Montaigne fotka

„Človeka netrápi ani tak to, čo sa deje, ako jeho názor na to, čo sa deje.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Ignác z Loyoly fotka

„Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Citát „Detská láska sa riadi princípom: Milujem, pretože som milovaný. Zrelá láska sa riadi princípom: Som milovaný, pretože milujem. Nezrelá láska hovorí: Milujem ťa, pretože ťa potrebujem. Zrelá láska hovorí: Potrebujem ťa, pretože ťa milujem.“
Erich Fromm fotka
Honoré De Balzac fotka
August Strinberg fotka
Abbé Pierre fotka
Milan Růžička fotka
Pablo Picasso fotka
Douglas Adams fotka
Novalis fotka

„Všetko milované je stredom raja.“

—  Novalis nemecký básnik 1772 - 1801

Potvrdené výroky
Zdroj: [80]

Giovanni Bosco fotka

„Kto vie, že je milovaný, miluje. Kto je milovaný, dosiahne najmä u mladých všetko.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

František z Assisi fotka

„Láska nie je milovaná.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Súvisiace témy