„Múdry človek sa prejavuje v troch meniacich sa podobách: keď naňho hľadíš z diaľky, zdá sa Ti byť vážny a tvrdý, keď sa k nemu priblížiš, vidíš, že je prístupný a láskavý. Keď však počúvaš jeho slová, javí sa Ti prísny a neprístupný.“

Posledná aktualizácia 15. september 2020. Histórie

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld fotka
Prótagorás fotka
Václav Richter fotka
Hans Christian Andersen fotka
Ježíš Kristus fotka

„Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

—  Ježíš Kristus ústredná postava kresťanstva -7 - 30 pred n. l.

8,21
Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Lukáša

Stephen King fotka
Giovanni Bosco fotka
Saadí fotka
František Saleský fotka
Jan Neruda fotka
Citát „Láska je maják, čo hľadí z diaľky vždy pevne búrkam v ústrety.“
William Shakespeare fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Konfucius fotka

„Múdry človek je síce prísny k sebe, ale nevyžaduje nič od druhých.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Pavol Strauss fotka
Tomáš Kempenský fotka

„Človek hľadí na skutky, ale Boh vidí úmysly.“

—  Tomáš Kempenský nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471

Platón fotka

„Múdry človek netvrdí nič, čo by nevedel dokázať.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

John Galsworthy fotka
Aleksander Fredro fotka
Voltaire fotka
Matka Tereza fotka

„Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Varianta: Láskavé slová môžu byť krátke a ľahko vysloviteľné, ale ich ozveny sú nekonečné.

Súvisiace témy